Εθνικό Σχέδιο για τον Έλεγχο του Καρκίνου: Συστάσεις πολιτικής μια σπουδαία πρωτοβουλία

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του προγράμματος δράσεων της All.Can Greece για το 2022, η ελληνική πλατφόρμα διοργάνωσε Συνέντευξη Τύπου παρουσίασης του White Paper με τίτλο “Εθνικό Σχέδιο για τον Έλεγχο του Καρκίνου: Συστάσεις πολιτικής” (30 Ιανουαρίου 2023,  12:00-13:00).

Η πλατφόρμα διαλόγου All.Can Greece…..

παρουσιάζει τη μελέτη “Εθνικό Σχέδιο για τον Έλεγχο του Καρκίνου: Συστάσεις πολιτικής”, που στόχο έχει να υποστηρίξει το Υπουργείο Υγείας και τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς στον σχεδιασμό  και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης της χώρας από τον καρκίνο.

Η μελέτη περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις, οι οποίες εναρμονίζονται με δύο πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τον Καρκίνο και την Αποστολή Καρκίνος για την έρευνα και την τεχνολογία στον καρκίνο. Οι προτάσεις δομούνται γύρω από πέντε βασικούς άξονες: Την αποτελεσματικότερη πρόληψη του καρκίνου, την εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου, την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση του  καρκίνου, την ποιοτική περίθαλψη και θεραπεία των ογκολογικών ασθενών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των επιβιωσάντων.

🔗 Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη .