Η σύμπραξη και η αλληλεγγύη για τους ασθενείς στους νομούς που επλήγησαν από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας «Daniel»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις στήριξης των ογκολογικών ασθενών στους νομούς που επλήγησαν από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας «Daniel» και που συνεχίζουν να βιώνουν εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις αποφάσισε τα εξής:

  • Παροχή βοήθειας με αποστολή καθαριστικών ειδών στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα (σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του φορέα) για την άμεση εξυπηρέτηση των πολλαπλών αναγκών καθαριότητας και απολύμανσης.
  • Παροχή κάθε εφικτής υποστήριξης σε ογκολογικούς ασθενείς και καταγραφή τυχόν αναγκών τους σχετικά με: αδυναμία μετακίνησης για τη θεραπεία τους, δυσκολία πρόσβασης στο κέντρο και το θεράποντα ιατρό τους, διαμονή κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους. Οι ασθενείς μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΕΟΠΕ στο τηλέφωνο: 210 6457971 (ώρες 09:00-15:00, Δευτέρα έως Παρασκευή) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hesmo@otenet.gr (βλ. και σχετικό Δελτίο Τύπου). Το προσωπικό και το ΔΣ της ΕΟΠΕ θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτησή τους σε αυτή τη δυσμενή συγκυρία.
  • Πρόσκληση στα μέλη παθολόγους ογκολόγους γειτονικών νομών για ετοιμότητασε περίπτωση ανάγκης πρόσκαιρης εξυπηρέτησης ογκολογικών ασθενών (με βεβαιωμένη δυσχέρεια μετακίνησης προς το κέντρο όπου παρακολουθούνται και σε συνεννόηση με τους θεράποντες ογκολόγους).
  • Συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ) για διευκόλυνση ασθενών που λαμβάνουν ακτινοθεραπεία στο ΠΓΝ Λάρισας και έχουν ανάγκη βοήθειας στη μετακίνηση ή διαμονή.

Σημειώνεται ότι τα αντανακλαστικά της ΕΟΠΕ ήταν άμεσα, καθώς το ΔΣ της ΕΟΠΕ αρχικώς προχώρησε άμεσα στις κάτωθι ενέργειες:

1.Διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη την Κυριακή 10.9.2023 με τους συνάδελφους παθολόγους ογκολόγους που δραστηριοποιούνται στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας
2. Συντάχθηκε και απεστάλη Δελτίο Τύπου σε Θεσμικούς Φορείς, Φορείς Περιφέρειας Θεσσαλίας, πληγέντες Δήμους, Συντάκτες Υγείας, Μέλη ΕΟΠΕ&ΟΝΕΟ, Ιατρικούς Συλλόγους, Συλλόγους Καρκινοπαθών, συνεργαζόμενες φαρμακευτικές εταιρείες
3. Συντάχθηκαν και απεστάλησαν Επιστολές προς ΕΟΠΥΥ και ΥΥ
4. Πραγματοποιήθηκαν δημοσιεύσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ΕΟΠΕ

Σε στενή συνεργασία με το επιστημονικό δυναμικό της Εταιρείας και με τη συνδρομή των αρμόδιων θεσμικών οργάνων, επίκεινται περαιτέρω δράσεις υποστήριξης των πληγέντων ογκολογικών ασθενών και οικογενειών.

Τα πρακτικά και το ΔΤ τα βρίσκετε εδώ

Άμεσες ήταν και οι ενέργειες για άμεση καταγραφή των προβλημάτων πρόσβασης σε θεραπεία στους πληγέντες νομούς και οι οδηγίες και συστάσεις για την αντιμετώπιση της συνθήκης (περισσότερα εδώ).