Στρογγυλή Τράπεζα: «Ευρωπαϊκή και Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο: Το ψηφιακό άλμα προς τη βελτίωση της ογκολογικής φροντίδας»

Ο μήνας ξεκίνησε με μια επίκαιρη και αναγκαία συζήτηση στην οποία είχα την τιμή να συμμετέχω. Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Ευρωπαϊκή και Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο: Το ψηφιακό άλμα προς τη βελτίωση της ογκολογικής φροντίδας» αποτελεί μια εξαιρετική ιδέα του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Στέλιου Κυμπουρόπουλου και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ) στα πλαίσια της πρωτοβουλίας All.Can.

Η συζήτηση ανάδειξε τις προκλήσεις και τις προοπτικές της σύμπραξης της ιατρικής ακριβείας στην ογκολογία με τα νέα ψηφιακά εργαλεία. Είναι ιδιαίτερη χαρά όταν σε συζητήσεις τέτοιου θεσμικού επιπέδου υπάρχει σύμπνοια για τις αναγκαιότητες που πρέπει να γίνουν πραγματικότητα, όπως το Εθνικό Μητρώο αλλά και η απρόσκοπτη πρόσβαση στις εξετάσεις βιοδεικτών.

Η ΕΟΠΕ – HeSMO εργάζεται αδιάκοπα προς αυτή την κατεύθυνση και είναι σε διαρκή διάλογο με θεσμικούς φορείς για να επιτευχθεί η ισότιμη πρόσβαση στις καινοτομίες της ογκολογίας και η πλήρης αξιοποίησης των καινοτόμων εργαλείων.

Τα τελευταία δέκα χρόνια η ΕΟΠΕ έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για να καλύψει τα υπάρχοντα κενά, όπως τα 21 προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από ίδιους πόρους και με στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας, που συνέβαλλαν στην κάλυψη μοριακών εξετάσεων σε πάνω από 7000 ογκολογικούς ασθενείς. Πρωτοστάτησε, επίσης, αξιοποιώντας ίδιους πόρους και χορηγίες δημιουργώντας τον πρώτο ογκολογικό φάκελο, ένα σημαντικό εργαλείο για ογκολόγους και ασθενείς.
Είναι, επίσης, θετικό ότι κοινός στόχος όλων μας είναι η ανάπτυξη Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Νεοπλασματικές Ασθένειες που βρίσκεται σε διαδικασία και είναι τιμή μου να συμμετέχω στην Επιστημονική Ομάδα Εργασίας για την υλοποίησή του.

Άρα, η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια μεγάλη πρόοδο και σημαντικά βήματα προς την εξατομίκευση της ογκολογικής θεραπείας, αλλά απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τη βελτίωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης, της διαθεσιμότητας των πόρων, της εκπαίδευσης, της συνεργασίας και της διαρκούς καινοτομίας, προς όφελος όλων των ασθενών με καρκίνο.

Απαιτείται επέκταση της πρόσβασης των ογκολογικών ασθενών σε εξετάσεις βιοδεικτών, εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού, εκπαίδευση και των επαγγελματιών υγείας, συνεργασία και έρευνα.

Ένα μεγάλο μπράβο για αυτήν την πρωτοβουλία