Μεγάλη τιμή ο συντονισμός της 30μελούς ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Νεοπλασματικές Ασθένειες,

Ένα πάγιο αίτημα είναι η ανάπτυξη και επικαιροποίηση ενός Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, ένα εργαλείο των ογκολόγων και των ασθενών.

Τα τελευταία χρόνια η αγαστή συνεργασία με τους θεσμούς και την ΕΟΠΕ αλλά και άλλους φορείς όπως συλλόγους ασθενών κ.λπ. έχουν φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα και βήματα προόδου, όπως η συγκρότηση επιστημονικής ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη Εθνικού Μητρώου Ασθενών.

Για μένα προσωπικά, αλλά φυσικά και για την ΕΟΠΕ, είναι εξαιρετική τιμή η πρόσφατη ανάθεση του συντονισμού της 30μελούς ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Νεοπλασματικές Ασθένειες.

Στη συγκρότηση 30μελούς ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, προχώρησε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Με την απόφαση, που παρατίθεται πιο κάτω, ορίζεται ως συντονίστρια της επιστημονικής ομάδας η Ζώρα – Ζαχαρένια Σαριδάκη, πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), διευθύντρια στην Α’ Ογκολογική Κλινική Metropolitan Hospital και επιστημονικά υπεύθυνη του Ογκολογικού Τμήματος “Ασκληπιός Διάγνωσις”.

Έργο της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας είναι η συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών, με στόχο τη σύνταξη εισήγησης για την ανάπτυξη και την περιοδική επικαιροποίηση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, καθώς και η συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών και την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), για την έκδοση και την περιοδική επικαιροποίηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών για τον Καρκίνο.

Για τη διευκόλυνση του έργου της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας, στις συνεδριάσεις μπορούν να συμμετέχουν ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του υπουργείου Υγείας, εκπρόσωποι της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ), του ΕΟΠΥΥ, καθώς και πέντε υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και άλλοι επιστήμονες ασχολούμενοι με τις νεοπλασματικές ασθένειες, κατόπιν προσκλήσεως από τη συντονίστρια ή την προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών.

Η θητεία της επιστημονικής ομάδας εργασίας λήγει με τη λήξη ισχύος της προβλεπόμενης διάταξης του άρθρου 72 του ν. 4975/2022 (ΦΕΚ Α΄ 187), όπως ισχύει, προθεσμίας ήτοι στις 31 Μαρτίου 2024 και δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης ισχύος των εν λόγω διατάξεων.

Δημ.Κ.

 

Πηγή: ιατροnet