ATHENS VOICE: Τριπλά Αρνητικός Καρκίνος Μαστού: Η ιατρική καινοτομία κάνει τη διαφορά

Τριπλά Αρνητικός Καρκίνος Μαστού: Η ιατρική καινοτομία κάνει τη διαφορά

Μας εξηγεί η Ζένια Σαριδάκη – Ζώρα, MD PhD παθολόγος ογκολόγος, πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας

Η θεραπευτική προσέγγιση του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού

Ο καρκίνος του μαστού είναι μια συχνή νόσος την οποία στις 7 ή 8 γυναίκες, περίπου, στον δυτικό κόσμο θα την εμφανίσει κάποια στιγμή στη ζωή της, ενώ οι πρόσφατες καταγραφές βεβαιώνουν μια αύξηση στην επίπτωση της νόσου σε νεαρές ηλικίες, ακόμα και σε γυναίκες πριν από την εμμηνόπαυση. Τα νέα, όμως, είναι ευχάριστα, μια και εμείς οι ογκολόγοι έχουμε πλέον στα χέρια μας καινοτόμες αποτελεσματικές θεραπείες με τις οποίες κάνουμε τη διαφορά στις ζωές των ασθενών μας, τονίζει η κ. Ζένια Σαριδάκη – Ζώρα, MD PhD Παθολόγος Ογκολόγος Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Διευθύντρια στην Α’ Ογκολογική Κλινική Metropolitan Hospital, Αθήνα, Επιστημονική Υπεύθυνη Ογκολογικού Τμήματος “Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ”, Ηράκλειο Κρήτης.

Τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού – Θεραπευτική προσέγγιση

Η εξατομικευμένη θεραπεία βρίσκει εφαρμογή και στον καρκίνο του μαστού, ο οποίος δεν αντιμετωπίζεται ως μια νοσογόνος οντότητα. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες, και μέχρι πρότινος πιο δύσκολες στην αντιμετώπισή τους υποκατηγορίες, είναι ο λεγόμενος τριπλά αρνητικός καρκίνος μαστού, ο οποίος αφορά στο 15-20% περίπου του συνόλου, δεν εκφράζει ούτε ορμονικούς, ούτε HER2 υποδοχείς, και σε ένα σημαντικό βαθμό έχει κληρονομικό γενετικό υπόβαθρο.

Μια νέα κατηγορία θεραπευτικών παραγόντων, που φαίνεται ότι θα αποτελέσει την νέα πραγματικότητα στη θεραπεία του καρκίνου, όχι μόνο στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, αλλά και σε αυτόν, και που είναι διαθέσιμη στα χέρια μας χάρη στην ιατρική βιοτεχνολογία, είναι τα συζευγμένα μονοκλωνικά αντισώματα. Αυτά, είναι μόρια τα οποία μεταφέρουν στοχευμένα χημειοθεραπευτικούς παράγοντες στα καρκινικά κύτταρα, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητά τους, και μειώνοντας πάρα πολύ τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Για παράδειγμα ένα τέτοιο φάρμακο είναι το sacituzumab govitecan που προσδένεται στο μόριο Trop-2 της επιφάνειας των καρκινικών κυττάρων. Στον μεταστατικό τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού, και σε προθεραπευμένες ασθενείς το sacituzumab govitecan, έχει έρθει να δώσει θεραπευτικές λύσεις.

Ανοσοθεραπεία: Στη θεραπεία του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού, τόσο στον πρώιμο, όσο και στον μεταστατικό, έχει προσφάτως προστεθεί η ανοσοθεραπεία, η οποία κινητοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα να καταπολεμήσει τα καρκινικά κύτταρα. Στη μεταστατική νόσο μπορεί να συγχορηγηθεί με χημειοθεραπεία αρχικά, αλλά και ως μονοθεραπεία μπορεί να συνεχίσει να χορηγείται επί μακρόν, διατηρώντας την νόσο σε ύφεση και αυξάνοντας τις επιβιώσεις. Στην πρώιμη νόσο, δίνεται πριν και μετά την επέμβαση, αυξάνοντας τα ποσοστά παθολογοανατομικής ανταπόκρισης και προστατεύοντας τις ασθενείς από την υποτροπή.

Αναστολείς PARP: Μια ακόμα κατηγορία φαρμάκων που βρίσκει εφαρμογή στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού με μεταλλάξεις στα γονίδια του ομόλογου ανασυνδυασμούBRCA1/2, είναι οι αναστολείς PARP, οι οποίοι μπορούν να χορηγηθούν ως μονοθεραπεία στη μεταστατική νόσο.

Όπως είναι ξεκάθαρο από τα ανωτέρω, η θεραπεία των ασθενών με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, έχει εξελιχθεί σε ένα σύνολο σύγχρονων, επιστημονικά εξελιγμένων και εξατομικευμένων στρατηγικών, παρέχοντας αξιόλογες θεραπευτικές επιλογές σε κάθε ασθενή. Στη χώρα μας, όλες αυτές οι καινοτόμες, σύγχρονες θεραπείες διατίθενται στις ασθενείς που τις χρειάζονται. Βασική μέριμνα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, (ΕΟΠΕ), της οποίας έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος του ΔΣ, αποτελεί το να εξασφαλίζει τη δυνατότητα σε όλους τους ογκολόγους ανά την Ελλάδα, να προσφέρουν τα μέγιστα στους ασθενείς τους, με πολλαπλούς τρόπους, μεταξύ των οποίων είναι η αδιάκοπη συζήτηση και συνεργασία με την πολιτεία, η θέσπιση, συγγραφή και τακτική ανανέωση Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση των γιατρών μελών της, αλλά και η οικονομική κάλυψη για τον έλεγχο των βιοδεικτών, δηλαδή των εξειδικευμένων εκείνων μοριακών εξετάσεων που δεν καλύπτονται ακόμα από το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αλλά είναι απαραίτητες για να καθοδηγήσουν στη λήψη της βέλτιστης θεραπευτικής απόφασης.

Με τους τρόπους αυτούς, και με την αγαστή συνεργασία με την πολιτεία και τις αρχές, ώστε να έρχονται τα νέα καινοτόμα φάρμακα στην Ελλάδα, φιλοδοξούμε να κάνουμε την διαφορά στις δοκιμαζόμενες ασθενείς, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους.

 

Πηγή: ATHENS VOICE