Συγγραφή Επιστημονικών Συγγραμμάτων

Συγγραφέας του κεφαλαίου "Locoregional breast chemotherapy” στο Ιατρικό Βιβλίο “Regional Oncotherapies” ISBN 960-399-474-Χ.

Συν-συγγραφέας του κεφαλαίου “Adjuvant Therapy” στο Ιατρικό Βιβλίο “ABC of Colorectal Cancer” Δεύτερη Έκδοση, Wiley-Blackwell BMJ Books, ISBN 978-1-4051-7763-4.