Ογκολογικές Εξειδικεύσεις

 • Απόκτηση Τίτλου Διδακτορικής Διατριβής με θέμα: “Γενετική ανάλυση της αλληλουχίας μικροδορυφορικού DNA σε δερματικές νεοπλασματικές αλλοιώσεις” – Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 6/11/2002 – βαθμός: «Άριστα»
 • Επισκέπτης ερευνητής στο Genomic Instability Group of the Roy Castle International Center for Lung Cancer Research, Liverpool, UK (20/10/2001-16/11/2001)
 • Συν-ερευνήτρια στη Μονάδα Κλινικών Μελετών, Παθολογικής–Ογκολογικής Κλινικής, ΠαΓΝΗ (5/11/2002-14/9/2003 και 1/10/2007-31/10/2010)
 • Academic visitor στο Oxford University, και συγκεκριμένα στο Medical Oncology Unit of the Churchill and John Radcliffe Hospitals και στο Department of Clinical Pharmacology in the Radcliffe Infirmary υπό την επίβλεψη του Professor David J Kerr (Φεβρουάριος 2007 – Ιούνιος 2007)
 • Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης (1/10/2007-31/10/2010)
 • Έμισθη πλήρους απασχόλησης μεταδιδακτορική ερευνήτρια (paid full time postdoctoral scientific researcher) στο Center for Human Genetics O&N1, Katholieke Universiteit (KU) Leuven και στο Department of Digestive Oncology, University Hospital Gasthuisberg, Leuven, Belgium (1/12/2010-31/11/2011)
 • Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης της Πανεπιστημιακής Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης, σχετικός με ερευνητικά ογκολογικά προγράμματα – συνεργαζόμενη μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σύντομο Βιογραφικό

 • Mέλος της Ομάδας Ελλήνων Νέων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ) από το Μάρτιο 2003
 • Μέλος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) από το Δεκέμβριο 2008
 • Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠΕ από τον Απριλίο 2013
 • Ενεργό νέο μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (Active-Junior Μember of the American Society of Clinical Oncology, ASCO) από τον Ιανουάριο 2008
 • Μέλος της Ευρωπαικής Εταρείας Νέων Παθολόγων – Ογκολόγων (ESMO Junior Member) από το Σεπτέμβριο 2006 ως το Δεκέμβριο 2009)
 • Μέλος της Ευρωπαικής Εταρείας Παθολόγων – Ογκολόγων (ESMO Member) από τον Ιανουάριο 2010
 • Συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε 37 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (471 citations, 12 h-index, 97,428 total impact factor, 2,633 average impact factor) και συν-συγγραφέας σε 3 βιβλία
 • Προφορικές ανακοινώσεις σε 25 διεθνή και εθνικά συνέδρια
 • Αναρτημένες ανακοινώσεις σε 42 διεθνή και εθνικά συνέδρια
 • Προσκεκλημένη ομιλήτρια και πρόεδρος σε στρογγυλά τραπέζια σε 38 εθνικά και διεθνή συνέδρια
 • Συμμετοχή στην οργάνωση 8 διεθνών και εθνικών συνεδρίων
2017
Δεύτερη επανεκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) τον Απριλίο 2017 – Ειδική Γραμματέας (3η θητεία 2017-2019)
2015
Επανεκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) τον Απριλίο 2015 – Ειδική Γραμματέας (2η θητεία 2015-2017)
2014
Deputy Managing Editor του επίσημου αγγλόφωνου περιοδικού της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) Forum of Clinical Oncology (FCO) από το 2014 έως και το τέλος του 2017
2013
Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) από τον Απριλίο 2013
2012
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Διάγνωσις» (Ιδιωτικό Ιατρείο, από το Μάρτιο 2012) και συνεργαζόμενος μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
2011
Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης της Πανεπιστημιακής Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης, σχετικός με ερευνητικά ογκολογικά προγράμματα.
2010
Έμμισθος πλήρους απασχόλησης μεταδιδακτορικός επιστημονικός ερευνητής στο Center for Human Genetics O&N1, Katholieke Universiteit Leuven and the Department of Digestive Oncology, University Hospital Gasthuisberg, Leuven, Belgium, από 1/12/2010 – 30/11/2011 (1 έτος)
Υπότροφος ερευνητικής υποτροφίας από την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) για το ένα έτος της μεταδιδακτορικής απασχόλης στο εξωτερικό (αριθμός πρωτοκόλλου: 2936/17-02-2011).
2007

Συνεργαζόμενος κλινικός ερευνητής στη Μονάδα Κλινικών Μελετών, Κλινική Παθολογίας Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, από τον Οκτώβριο 2007 έως το Νοέμβριο 2010.

Τίτλος ιατρικής ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας (24/9/2007).

European Certification in Medical Oncology (ESMO Examination) (23/9/2007).

Ολοκλήρωση των τριών δεύτερων χρόνων της ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας (11/7/2007).

Μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2007 academic visitor στο Oxford University, και συγκεκριμένα στο Medical Oncology Unit of the Churchill and John Radcliffe Hospitals και στο Department of Clinical Pharmacology in the Radcliffe Infirmary υπό την επίβλεψη του Professor David J Kerr.

2006
Εκπαίδευση στην Ακτινοθεραπεία, στα πλαίσια της ειδικότητας της Παθολογικής Ογκολογίας, στην Κλινική Ακτινοθεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) (1/12/2006-31/1/2007).
2003
Έναρξη των τριών δεύτερων χρόνων της ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας (15/9/2003)
2002

Βοηθός ερευνητής στη Μονάδα Κλινικών Μελετών, Κλινική Παθολογίας Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) (5/11/2002-14/9/2003).

Απόκτηση Τίτλου Διδακτορικής Διατριβής με θέμα: “Γενετική ανάλυση της αλληλουχίας μικροδορυφορικού DNA σε δερματικές νεοπλασματικές αλλοιώσεις” – Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 6/11/2002 – βαθμός: «Άριστα».

Ολοκλήρωση των τριών πρώτων χρόνων της ειδικότητας Γενικής Παθολογίας, εκ των οποίων 6 μήνες ειδικότητα Αιματολογίας, για την ειδικότητα Παθολογικής Ογκολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) (4/11/2002).

2001
Επισκέπτης ερευνητής στο Genomic Instability Group of the Roy Castle International Center for Lung Cancer Research, Liverpool, UK από 20/10/2001 μέχρι 16/11/2001.
1999
Έναρξη των τριών πρώτων χρόνων ειδικότητας Γενικής Παθολογίας, εκ των οποίων 6 μήνες ειδικότητα Αιματολογίας, για την ειδικότητα Παθολογικής Ογκολογίας (3/11/1999) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) (σύνολο ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας: 6 χρόνια).
1997

Έναρξη άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου.

Έγκριση από τη συνέλευση της Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Κρήτης (18/12/1997) για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (PhD) με τίτλο: «Γενετική ανάλυση της αλληλουχίας μικροδορυφορικού DNA σε δερματικές νεοπλασματικές αλλοιώσεις».

Πτυχίο Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης με βαθμό 8.01/10 – διάρκεια σπουδών: 6 χρόνια.

1996
Προπτυχιακή τρίμηνη κλινική δραστηριότητα με το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ΕRASMUS στην Κλινική Παιδιατρικής, Hôpital Universitaire des Enfants “Reine Fabiola”, Université Libre de Brusseles, Faculté de Medecine (Belgique).
1994
Προπτυχιακή τρίμηνη κλινική δραστηριότητα με το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ΕRASMUS στην Κλινική Πνευμονολογίας, Hôpital Civil de Strasbourg, Université Louis-Pasteur, Faculté de Medecine de Strasbourg (France).
1991
Εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης (numerous claussus) με εθνικές εξετάσεις.
1990
Απολυτήριο Ελληνικού Γενικού Λυκείου (Βαθμός 19.5/20).