Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Σε Εθνικά Και Διεθνή Συνέδρια

 1. Η μοριακή ανάλυση του καρκίνου του παχέος εντέρου στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη: αναγκαιότητα, δυνατότητα, ικανότητα

  Σαριδάκη Z. Διαφοροποιείται η θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του παχέος εντέρου με τα νέα δεδομένα για τα γονίδια της οικογένειας RAS; Αθήνα, Ιανουάριος 2014

 2. Κατευθυντήριες Οδηγίες ΕΟΠΕ για τις βασικές αρχές και προυποθέσεις ανάλυσης προβλεπτικών βιοδεικτών στην Ογκολογία σήμερα

  Σαριδάκη Z. Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: Μπορεί η διαπραγμάτευση να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας; Η περίπτωση των βιοδεικτών
  9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές της Υγείας 2013 – Εθνικό Σύστημα Υγείας: 30 χρόνια μετά, Αθήνα, Δεκέμβριος 2013

 3. Αξιοποίηση βιοδεικτών στην αντιμετώπιση του μεταστατικού ΚΟΚ: Πλησιάζουμε την εξατομίκευση της θεραπείας;

  Σαριδάκη Z. 4ο Πειραικό Ογκολογικό Συνέδριο Πολύπλευρης Αντιμετώπισης Καρκίνου με θέμα «Πολύπλευρη Αντιμετώπιση Νεοπλασιών Πεπτικού», Αθήνα, Νοέμβριος 2013

 4. Νεώτερη μοριακή ανάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου και ακριβέστερη μοριακή στόχευση πέραν του KRAS

  Σαριδάκη Z. Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: Μοριακή στόχευση στον μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου
  Multidisciplinary Care Discussions in Oncology, Athens, November 2013

 5. Μοριακή ανάλυση Καρκίνου Παχέος Εντέρου στην καθημερινή κλινική πράξη

  Σαριδάκη Z. Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: Σεμινάριο γενετικής και μοριακής βιολογίας του καρκίνου του παχέος εντέρου
  1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΜ-ΚΑΠΕΣ «Διαβάζοντας τα ίχνη των καρκίνων του πεπτικού», Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2013

 6. Επιδημιολογία του καρκίνου

  Σαριδάκη Z. Πανελλαδική Φοιτητική Ογκολογική Συνάντηση, Κρήτη, Νοέμβριος 2013

 7. Αναδυόμενα δεδομένα για μοριακούς υπότυπους του καρκίνου παχέος εντέρου: ομοιότητες, διαφοροποιήσεις και κλινική χρησιμότητα για το μέλλον

  Σαριδάκη Z. Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: Καρκίνος παχέος εντέρου
  21ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Κρήτη, Νοέμβριος 2013

 8. Gastrointestinal (Colorectal) Cnacer – Best of ASCO 2013 abstract presenter

  Σαριδάκη Z. Best of ASCO 2013, event in Greece, Σεπτέμβριος 2013

 9. Νέα φάρμακα στην Ογκολογία – Regorafenib (Stivarga)

  Σαριδάκη Z. 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Σύγχρονα Θέματα Ογκολογίας, Αλεξανδρούπολη, Ιούλιος 2013

 10. Μικροδορυφορική αστάθεια και καρκίνος

  Σαριδάκη Z. Πανελλήνιο Συνέδριο «Οικογενή και Κληρονομικά Νεοπλασματικά Σύνδρομα: Από τη Γενετική στην Εξατομικευμένη Θεραπεία», Αθήνα, Μάιος 2013

 11. Γενετική και μοριακή βιολογία του καρκίνου για τον κλινικό ιατρό. Βασικές γενετικές διαταραχές στον καρκίνο, η σημασία τους και η μεθοδολογία ανάλυσής τους

  Σαριδάκη Z. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος, Καρπενήσι, Μάρτιος 2013

 12. Implications of Genomics in Cancer Research and treatment

  Σαριδάκη Z. Integrated Management of Cancer Patients, Medical School – University of Crete, Crete, March 2013

 13. Implications of Genomics in Cancer Research and treatment

  Σαριδάκη Z.Preceptorship in Clinical and Translational Cancer Research – Integrated Management of Cancer Patients, Medical School – University of Crete, Crete, November 2012.

 14. Πέραν του KRAS

  Σαριδάκη Z. Η πολυπλοκότητα της αντιμετώπισης του μεταστατικού ορθοκολικού καρκίνου, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2012 20.

 15. Λύνοντας τον γρίφο της δραστικότητας των anti-EGFR θεραπειών στον προχωρημένο ορθοκολικό καρκίνο: Ποιες κλινικές δοκιμές; Ποιες μεταλλάξεις; Ποιοι βιοδείκτες;

  Σαριδάκη Z. Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: Καρκίνος παχέος εντέρου 20ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Κρήτη, Νοέμβριος 2012.

 16. Επιδημιολογία του καρκίνου

  Σαριδάκη Z. Summer School Κλινικής Ογκολογίας, Κρήτη, Ιούλιος 2012.

 17. Καρκίνος παχέος εντέρου - μεταστατικός

  Σαριδάκη Z. Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Εξατομικευμένη θεραπεία σε αληθινά περιστατικά» «Συνεχιζόμενη εκπαίδευση – Εξατομικευμένη θεραπεία του ογκολογικού ασθενούς στην εποχή της μοριακής ογκολογίας», Χαλκιδική, Μάιος 2012.

 18. Θεραπευτικός αλγόριθμος στον μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου

  Σαριδάκη Z. Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Καρκίνος παχέος εντέρου» 7ο Συνέδριο με θέμα “2011: Τι αλλάζει στην Κλινική Ογκολογική Πρακτική», Χαλκιδική, Ιούνιος 2011.

 19. Oncology-Gastro: State of the art treatment of colorectal cancer in 2011

  Σαριδάκη Z. 17ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελλήνων Φοιτητών Ιατρικής και 5th International Medical Students and Young Doctors Forum, Ηράκλειο, Κρήτη 2011.

 20. Ο καθοριστικός ρόλος της μοριακής βιολογίας στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων στον ορθοκολικό καρκίνο

  Σαριδάκη Z. Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Καρκίνος παχέος εντέρου» Σύγχρονα Θέματα Ογκολογίας, Αλεξανδρούπολη, Απρίλιος – Μάιος 2010. Τόμος Περιλήψεων, σ19-24, Απρίλιος – Μάιος 2010.

 21. Κληρονομικός καρκίνος παχέος εντέρου

  Σαριδάκη Z. Στρογγυλό Τράπεζι ΟΝΕΟ με θέμα «Κληρονομικός καρκίνος» 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Αθήνα, Απρίλιος 2010 Τόμος Περιλήψεων, σ10, April 2010.

 22. Neoadjuvant chemotherapy in breast cancer: agents and schedules

  Σαριδάκη Z. Terapia Neoadiuvante nel Cancro della Mammella, Latina, November 2009.

 23. The clinical experience of HORG Group. Presentation of the HORG data in 1st line mCRC

  Σαριδάκη Z. Greek-Austrian exchange experiences meeting on metastatic liver disease from colorectal cancer, Vienna, December 2008.

 24. Γενετικός έλεγχος στον καρκίνο παχέος εντέρου

  Σαριδάκη Z. Summer School Κλινικής Ογκολογίας, Κρήτη, Ιούλιος 2008.

 25. Κληρονομικός καρκίνος μαστου: Διάγνωση και θεραπεία

  Σαριδάκη Z. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, Κρήτη, Μάιος 2008.

 26. Γενετικός έλεγχος στον καρκίνο παχέος εντέρου

  Σαριδάκη Z. 15ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Ηράκλειο, Νοέμβριος 2007

 27. Genetic Counseling

  Σαριδάκη Z. 2nd Congress of Molecular Medicine, Istanbul, March 2007. Full document publication – Abstract Book, p165-166, March 2007.

 28. Γενετική συμβουλευτική στον καρκίνο

  Σαριδάκη Z. 1η Πανελλήνια Φοιτητική Συνάντηση, 14ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Κρήτη, Οκτώβριος 2006.

 29. Imatinib: Indications for neo-adjuvant and adjuvant treatment

  Σαριδάκη Z. 2nd International Symposium Colorectal Games, Crete, October 2006.

 30. Γενετική Συμβουλευτική στον Καρκίνο

  Σαριδάκη Z. 1ο Επιστημονικό και Κοινωνικό Συνέδριο Αποφοίτων Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιούλιος 2006

 31. Molecular biology of non melanoma skin cancer

  Σαριδάκη Z. 1st Congress of Molecular Medicine, Istanbul, April 2005 Full document publication – Advances in Molecular Medicine Volume 1 Supplement, #L81, p377-380, April 2005

 32. Μοριακές μεταλλάξεις των επιθηλιακών όγκων του δέρματος

  Σαριδάκη Z. 30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Απρίλιος – Μάϊος 2004

 33. Γενετική συμβουλευτική στον καρκίνο του παχέος εντέρου

  Σαριδάκη Z. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, Αθήνα, Απρίλιος 2004. Πλήρης δημοσίευση - Βιβλίο Περιλήψεων Forum of Clinical Oncology, Τόμος 3(B), σ25-28, Απρίλιος 2004.

Φωτογραφίες από Συνέδρια

 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος - Καρπενήσι, 8-9/3/13

 • 20ό Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο - Νοέμβριος 2012

 • 20th Metekpaideutiko nov 2012